۱۳۹۶/۰۸/۱۰ - ۱۰:۱۱
مدیرعامل محترم شرکت جوان سیرایثار ....
۱۳۹۶/۰۷/۲۶ - ۱۱:۳۱
دومین دوره همایش مدیران شعب شرکت جوان سیر ایثار (در سال جاری) مورخ ۹۶/۰۷/۲۳ در پایانه مرکزی شرکت واقع در جاده قدیم کرج برگزار گردید.
۱۳۹۶/۰۷/۲۲ - ۱۵:۱۲
۱۳۹۶/۰۷/۱۷ - ۰۸:۱۱
در سال تحول ، نوآوری و ایمنی شرکت جوان سیر ایثار در جهت توسعه و خدمات همه جانبه به مردم شریف ایران پنجاه و یکمین شعبه خود را در شهرستان خوی افتتاح کرد.
۱۳۹۶/۰۷/۱۶ - ۱۵:۱۰
جلسه اعضاء محترم هیئت مدیره شرکت جوان سیر ایثار روز شنبه مورخ ۹۵/۰۷/۱۵ در دفتر مرکزی شرکت با هدف ارتقاء سطح خدمات رسانی به جامعه هدف و مردم عزیز ایران در مراسم اربعین سال جاری برگزار گردید...
۱۳۹۶/۰۷/۱۲ - ۱۴:۰۴
مدیرعامل محترم شرکت جوان سیر ایثار ...
۱۳۹۶/۰۷/۰۵ - ۱۷:۱۴
راست گفته اند عالم از چهار عنصر ....

صفحات