این مطلب ۴۸۴ بار خوانده شده

رتبه ها و استانداردها

            اخذ رتبه نخست از سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای کشور

            اخذ گواهینامه مدیریت کیفیت بر اساس استاندارد بین المللی ISO-9001-2008 ازIMQ  ایتالیا

            اخذ گواهینامه رسیدگی به شکایات مشتریان بر اساس استاندارد ISO-10002-2004 از IMQ  ایتالیا

            اخذ گواهینامه کیفیت سطح امنیت مسافران و گردشگران(SFT)  از موسسه MI  انگلستان
            اخذ گواهینامه کیفیت سطح رضایتمندی مشتریان (CSC) از موسسه MI  انگلستان