این مطلب ۱۶۱ بار خوانده شده

کارزار خرید کالای ایرانی

نسخه مناسب چاپ

کاربران گرامی میتوانند در راستای طرح حمایت از خرید کالای ایرانی با ارسال عدد ۱ به شماره پیامکی ۶۶۰۰۰۰۶۰۶۰ به عضویت این کارزار در آیند.