مسافر گرامی به اطلاع می رساند در کلیه ایستگاه های راه آهن برای سوار شدن به قطار بلیت ها کنترل شده و با مدارک هویتی تطبیق داده می‌شوند. لذا همراه داشتن تصویر بلیت به همراه مدرک هویتی معتبر الزامی و از ورود مسافران بدون بلیت یا بلیت های غیر همنام به قطار جلوگیری بعمل خواهد آمد
الاسم الأول واسم العائلة: مصطفى پور محمدي
الجانب: المدير التنفيذي
رقم التليفون: 989053406000+
الاسم الأول واسم العائلة: ناصر الغديري اشكازاري
الجانب: المدير الفني للنقل وشؤون الفروع
رقم التليفون: 989053406065+
الاسم الأول واسم العائلة: حامد اسکندرلو
الجانب: مدير الموارد البشرية
رقم التليفون: 989053406068+
الاسم الأول واسم العائلة: مجتبى نادري
الجانب: مدير مالي
رقم التليفون: 989053406063+
الاسم الأول واسم العائلة: حسین مصطفوی
الجانب: مدير التفتيش وشؤون المديرين
رقم التليفون: 989053406067+
الاسم الأول واسم العائلة: حجة الله محمدي
الجانب: مدير الشئون القانونية
رقم التليفون: 989053406161+
الاسم الأول واسم العائلة: محمدرضا سلطانی
الجانب: مدير الدعم
رقم التليفون: 989053406069+
الاسم الأول واسم العائلة: حسین فرح بخش
الجانب: مدير مكتب المدير العام
رقم التليفون: 989053406061+
الاسم الأول واسم العائلة: محمود حاجی زاده
الجانب: مدير تكنولوجيا المعلومات
رقم التليفون: 989053406080+
الاسم الأول واسم العائلة: کاوه کاظمی خواه
الجانب: المدير التجاري
رقم التليفون: 989053406070+
الاسم الأول واسم العائلة: سیدمحمدرضا موسوی
الجانب: مدير الخطة والبرنامج
رقم التليفون: 989053406064+