| پنج شنبه 1402/09/09

نظر به اهميت و آگاهي از ديدگاههاي مشتریان محترم و ارتباط مستقيم با شرکت حمل و نقل داخلی و بین المللی جوان سیر ایثار به منظور ایجاد و بهبود رویکردهای ارائه خدمات مطلوب تر به شما مشتریان محترم و ارزيابي ميزان رضايت مندي  از عملكرد پرسنل، رانندگان و ناوگان این شرکت در جهت فراهم ساختن بستر مناسب و بهبود وضعيت فعلی، شرکت جوان سیر ایثار را برآن داشت تا پرسشنامه ای جهت بررسی میزان رضایت از کیفیت خدمات ارائه شده تهیه نماید. حال شما مشتری عزیز می توانید با توجه به تجربیاتی که در طول مدت سفر و استفاده از « خدمات جوان سیر ایثار » بدست آورده اید، به سوالات مطرح شده پاسخ دهید. ، بی شک شرکت در این نظرسنجی ما را در ارائه خدمات بهتر سوق میدهد با تشکر فراوان روابط عمومی شرکت جوان سیر ایثار.

مسافر گرامی! با شرکت در نظرسنجی کیفیت خدمات شرکت حمل و نقل جوان سیر ایثار ما را در خدمت رسانی هرچه مطلوب تر یاری نمایید.