| چهارشنبه 1402/09/08

باور ما بر این است که آموزش کارشناسان جهت کسب مهارت و الزامات شغلی آسان ترین برنامه مدیریت موثر منابع انسانی یک سازمان است و سخت ترین مرحله آن ایجاد تعهد درونی نسبت به رعایت مسئولانه مفاد قرارداد کاری است. به عبارت دیگر صرف اینکه مدرکی هرچند بسیار با کیفیت در جیب من باشد به معنی توان انجام کار و پیشبرد موثر اهداف یک سازمان نیست و تعهد به اهداف عالی سازمان، احترام به سلسله مراتب کاری، مستند سازی حداکثری کلیه فعالیتها، رعایت صداقت و امانت، تعصب و تعهد به پیشرفت و توسعه سازمان، احترام به شخصیت و شان انسانی کلیه همکاران، ارائه انتقادات و پیشنهادات اصلاحی، اجزاء ضروری یک همکاری موفق و رو به جلو می باشد.
خانواده جوان سیر ایثار از کلیه افرادی که خود را متعهد به همکاری صادقانه و مشفقانه در جهت بالندگی هر چه بیشتر سازمان می دانند و در یکی از فرصت های شغلی زیر فارغ التحصیل شده اند دعوت به همکاری می نماید.

الف) شرایط عمومی:

 • تابعیت ایران
 • متدین به دین اسلام یا یکی از ادیان رسمی كشور
 • دارا بودن حداقل ۱۸سال سن
 • انجام خدمت نظام وظیفه یا دارابودن معافیت های قانونی
 • نداشتن سابقه محکومیت جزائی مؤثر
 • عدم اعتیاد به الکل و مواد مخدر

ب) فرصت های شغلی:

 • کارشناس امور اداری
 • کارشناس حسابداری
 • کارشناس حوزه فناوری اطلاعات
 • کارشناس فنی و اعزام در حوزه امور خودرویی
 • راننده با گواهینامه پایه ۱
 • کارشناس فروش خدمات مسافرتی

همکاری با جوان سیر ایثار و ارائه خدمات به مشتریان، چیزی فراتر از یک شغل بوده و تعهد به حرکت در مسیر تعالی است.

درخواست همکاری

 • اطلاعات فردی

 • اطلاعات تماس

 • اطلاعات تحصیلی ۱

 • اطلاعات تحصیلی ۲

 • اطلاعات شغلی ۱

 • اطلاعات شغلی ۲

 • سایر اطلاعات