| سه شنبه 1402/09/07

آشنایی با شهر بالی

بالی جزیره‌ خدایان ، جزیره کوچکی از بزرگ ‌ترین مجمع‌ الجزایر جهان است که در بزرگ ‌ترین کشور مسلمان جهان یعنی کشور اندونزی قرار دارد ، این جزیره دو اقیانوس آرام و اقیانوس هند را به هم پیوند داده است که سبب شده از این رو آب و هوایی بسیار متفاوت دارد ، این جزیره جمعیتی بیش از سه میلیون نفر داشته است که اکثر آن‌ها اهل اندونزی هستند اما در سال‌های اخیر به دلیل رشد فراوان صنعت گردشگری بسیاری از استرالیا و اروپا هم به این جزیره مهاجرت کرده اند و باعث افزایش بیشتر جمعیت گردیده است ، این جزیره از لحاظ آتش ‌فشانی فعال است و خاک آن برای کشاورزی بسیار حاصلخیز است اما معروف ‌ترین آتشفشان آن ، آتشفشان کوه گودان آگانگ بوده که مادر کوه ها نامیده می‌ شود. این کوه آتشفشانی فعال است و ارتفاعی بیش از ۳۰۰۰۰ متر دارد.