| سه شنبه 1402/12/01
مسافر گرامی به اطلاع می رساند در کلیه ایستگاه های راه آهن برای سوار شدن به قطار بلیت ها کنترل شده و با مدارک هویتی تطبیق داده می‌شوند. لذا همراه داشتن تصویر بلیت به همراه مدرک هویتی معتبر الزامی و از ورود مسافران بدون بلیت یا بلیت های غیر همنام به قطار جلوگیری بعمل خواهد آمد
{{ userDetail.nickname }}
{{$lang('absolut score')}} {{remain}}
{{$lang('pendingScore')}} {{pendingScoreV}}
{{$lang('introducer_code')}} {{ userDetail.introducer_code }}
{{$lang('my scores')}}
{{$lang('festival gifts')}}
{{$lang('contact agent support')}}
{{$lang('allwin winners')}}