| سه شنبه 1402/09/07

آشنایی با شهر ویتنام

بسیاری از قسمت های کشور ویتنام با داشتن بناهایی تاریخی از امپراتوری ‌های قبل و همچنین با قرار گرفتن در نواحی ساحلی توجه عموم مردم بخصوص گردشگران را به خود جذب کرده اند؛ شهرهای هانوی، هوشی مین، هایفونگ و … از شهرهای مهم ویتنام بشمار می رود که پارک‌ ها و میراث فرهنگی و همچنین میراث به جای مانده از جنگ در آنها مناطق گردشگری ویتنام را فراهم کرده است؛ بسیاری از ابزار و وسایل جنگی باقیمانده از جنگ ویتنام با آمریکا اکنون برای بازدید به نمایش گذاشته شده و پناهگاه ‌ها و تونل‌ های زیرزمینی زمان جنگ اکنون به موزه ای مهم تبدیل شده‌ است.