| سه شنبه 1402/07/04

مریخ نورد اینسایت که متعلق به سازمان فضانوردی ناسا می باشد، موفق به ثبت نخستین مریخ لرزه ها بر روی این سیاره گردید. گرچه لرزه های ثبت شده ضعیف می باشند اما مشخص است که از درون این سیاره سرخ نشات گرفته اند. تجزیه و تحلیل های اولیه نشان می دهد که این لرزه ها سرچشمه درونی داشته و برخلاف آنچه در گذشته تحت تاثیر بادهای سطحی ثبت شده بود چیزی همانند زمین لرزه های سیاره آبی می باشد. در حال حاضر متخصصان در تلاش هستند تا بر اساس ثبت نخستین مریخ لرزه بتوانند دقیقا چیزی را که باعث ایجاد این لرزه ها شده اند را کشف نمایند. با الی گشت همراه شوید تا در مورد این خبر بیشتر بخوانیم.